Privacy

PRIVACYVERKLARING – PCO

1. PCO
Wij zijn Partners in Congress Organisation (‘PCO’), een Nederlands bedrijf dat congressen organiseert en daarover adviseert. Wij zijn actief in de Europese Economische Ruimte (EER) en wij bewaren onze gegevens op servers in de EER, tenzij anders aangegeven.
Wij verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze dienstverlening, een door ons georganiseerd congres bezoekt of indien u onze applicaties, websites en software gebruikt. In deze privacyverklaring vatten wij samen wanneer en hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beveiligen.

2. Algemeen
Wij kunnen bepalingen van deze privacyverklaring wijzigen. Als wij dat doen, dan laten wij u dat weten. Toch raden wij u aan af en toe zelf te controleren of de privacyverklaring is gewijzigd.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we?
Er zijn een aantal manieren waarop wij uw persoonsgegevens kunnen verzamelen, die verschillen afhankelijk van uw hoedanigheid ten opzichte van ons. Zo kunt u een bezoeker zijn van onze website (par. 3.1), een congresbezoeker zijn (par. 3.2) of werkzaam zijn bij een congressponsor of klant (par 3.3). In deze paragraaf leggen wij u per hoedanigheid uit welke persoonsgegevens wij van u kunnen verzamelen. De persoonsgegevens zijn gesorteerd naar de verschillende verwerkingsdoelen.

3.1 Websitebezoekers (waaronder sollicitanten)
A. Het verbeteren van onze website
Om onze website te verbeteren en eventuele foutmeldingen te kunnen oplossen, verwerken wij de hieronder genoemde persoonsgegevens tot 2 jaar na het verzamelen daarvan. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is ons gerechtvaardigd belang om onze website draaiende te kunnen houden en te kunnen verbeteren. De inbreuk op uw privacy wordt zoveel mogelijk beperkt door slechts beperkt gegevens te verwerken en gegevens te koppelen aan een identificatienummer, in plaats van aan een naam.
•online/cookie identificatienummer
•IP-adres
•uw gebruik van onze website
•gegevens betreffende het apparaat waarvan u onze website raadpleegt

B. Het beveiligen van onze website
Om onze website te beveiligen, verwerken wij de hieronder genoemde persoonsgegevens tot 6 maanden na het verzamelen daarvan. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is ons gerechtvaardigd belang om onze website adequaat te kunnen beveiligen. De inbreuk op uw privacy wordt zoveel mogelijk beperkt door slechts beperkt gegevens te verwerken en gegevens zoveel mogelijk te koppelen aan een identificatienummer, in plaats van aan een naam.
•gebruikersnaam en wachtwoord
•IP-adres
•device-ID
•user-ID
•besturingssysteem
•tijd, datum en plaats van login

C. Sollicitaties
Indien u bij ons solliciteert, dan verwerken wij de hieronder genoemde persoonsgegevens tot 4 weken na het afronden van de sollicitatie of tot 1 jaar indien u daarom verzoekt. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is ons gerechtvaardigd belang om uw sollicitatie af te wikkelen.
•naam
•e-mailadres
•telefoonnummer
•CV (inclusief eventuele foto)
•motivatiebrief
•communicatie
•uw social media profielen en de daarop gedane uitlatingen
•een assessment omtrent uw capaciteiten (indien dit redelijk is gelet op uw beoogde functie)

D. Communicatie
Als u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door ons een vraag te stellen, dan verwerken wij uw naam, de naam van uw werkgever, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en alle overige informatie die u in uw communicatie met ons deelt. Onze verwerkingsgrond is ons gerechtvaardigd belang om te kunnen reageren op uw verzoeken en communicatie. Wij bewaren uw persoonsgegevens tot 2 maanden nadat uw verzoek of vraag is afgehandeld. Wij ontvangen deze gegevens van u.
U bent niet verplicht om de hier genoemde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien u de persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, dan heeft dit geen negatieve gevolgen voor uw gebruik van onze website of diensten.

E. Nieuwsbrieven
Als u uzelf aanmeldt voor de nieuwsbrief, verwerken wij uw e-mailadres om u de nieuwsbrief te kunnen sturen totdat u uzelf afmeldt voor de nieuwsbrief. U kunt uzelf afmelden door gebruik te maken van de uitschrijfknop onderaan elke nieuwsbrief. Onze verwerkingsgrond is de toestemming die u ons geeft indien u ons verzoekt u onze nieuwsbrief toe te sturen. Wij ontvangen uw e-mailadres van u.
U bent niet verplicht om de hier genoemde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Indien u de persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, dan heeft dit geen negatieve gevolgen voor uw gebruik van onze website of diensten.

3.2 Congresbezoekers
F. Administratieverplichtingen
Indien u een van onze congressen bezoekt of gebruikt, dan kan het zijn dat u financiële transacties met ons verricht (bijv. de aankoop van een toegangsbewijs). In dergelijke gevallen zijn wij wettelijk verplicht om onze financiële administratie te bewaren. Onze verwerkingsgrond is dan ook onze wettelijke verplichting. We verwerken facturen en de daarin vervatte persoonsgegevens tot 7 jaar na het jaar waarin de transactie heeft plaatsgevonden. De gegevens worden door u verstrekt. Verricht u de betaling op andere wijze, dan verwerken wij van u:
• klant-ID
• payment cluster-ID
• betaalmethode
• betaalde bedrag
• datum van betaling

Wij delen deze persoonsgegevens met onze accountant om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

G. Het bezoeken van congressen en evenementen
Indien u een van onze congressen bezoekt, dan verwerken wij uw persoonsgegevens om dit mogelijk te maken en met u te kunnen communiceren. Onze verwerkingsgrond is het uitvoeren van een overeenkomst die u met ons gesloten heeft of die u met uw werkgever gesloten heeft. We verwerken de volgende persoonsgegevens tot 2 jaar nadat het congres of evenement heeft plaatsgevonden. Welke persoonsgegevens precies verwerkt worden hangt af van het congres dat u bijwoont (zo kan het zijn dat bij een medisch-specialistisch congres bijvoorbeeld meer informatie wordt gevraagd over uw werkhistorie of dat u uw BIG-nummer kunt delen voor het verkrijgen van accreditatiepunten). Per congres geven wij aan welke informatie wij van uw nodig hebben. De gegevens worden door u verstrekt.
• naam
• adres
• privé en/of zakelijk e-mailadres (o.a. voor het opnemen van contact en communiceren over de dienstverlening)
• telefoonnummer (werk en/of privé)
• titel
• functie
• bedrijfsnaam
• afdeling
• land waar u werkzaam bent
• geslacht
• leeftijdscategorie (indien u mee wilt doen aan leeftijdsgebonden prijsvragen)
• dieetwensen
• registratienummer
• BIG registratienummer
• klant-ID
• lidmaatschapsnummer van uw vereniging (bij kortingsregelingen)
• bedragen en datums van verrichte betalingen
• betaalmethode
• bankrekeningnummer (bij gebruik van bankrekening in plaats van een betalingsprovider)
• opleidingsniveau
• werkgeschiedenis
• interessegebied
• communicatie
• registraties voor cursussen en gebeurtenissen op het congres
• alle overige persoonsgegevens die aan ons worden verschaft in het kader van onze dienstverlening
• overige persoonsgegevens die u verstrekt bij het opnemen van contact met PCO

Het kan zijn dat uw naam opgeslagen wordt in Dropbox. Dropbox slaat haar gegevens op in de Verenigde Staten.

Om onze dienstverlening te kunnen leveren, kunnen wij bovenstaande gegevens delen met de volgende partijen die zelfstandig als verwerkingsverantwoordelijke optreden indien u van de betreffende dienstverlening gebruik maakt en slechts voor zover dat noodzakelijk is voor een adequate dienstverlening:
- hotels en boekingskantoren: NAW gegevens, emailadres
- cateraars: naam en eventuele dieetwensen
- uitgevers van (wetenschappelijke) tijdschriften: NAW gegevens indien u het tijdschrift fysiek wenst te ontvangen of naam en emailadres indien u het tijdschrift digitaal wenst te ontvangen
- onze klant, degene die het congres organiseert, om het programma te kunnen afstemmen op de bezoekers: NAW gegevens, functie, werkgever, land waar u werkzaam bent, werkgeschiedenis, titel, interessegebied
- congressponsoren indien u deelneemt aan hun workshops, om de kwaliteit van de workshop te kunnen waarborgen: naam, e-mailadres werkgever, land waar u werkzaam bent, werkgeschiedenis, titel, functie, interessegebied
- PE-online: BIG registratienummer

H. Het verbeteren van onze dienstverlening
Om onze dienstverlening te verbeteren, verwerken wij de hieronder genoemde persoonsgegevens tot 2 jaar na het verzamelen daarvan indien u meedoet aan onze evaluatie. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is ons gerechtvaardigd belang om de dienstverlening te kunnen verbeteren. De inbreuk op uw privacy wordt zoveel mogelijk beperkt door slechts beperkt gegevens te verwerken en doordat het meedoen aan de evaluatie vrijwillig is.
• naam
• e-mailadres
• (overige) ingevulde informatie bij het evaluatieformulier

I. Foto’s en video’s van evenementen
Op congressen kunnen foto’s en/of video’s gemaakt worden. Deze foto’s/video’s kunnen gebruikt worden op openbare websites van ons of onze klanten als illustratie of in nieuwsitems, verslagen, rapportages, nieuwsbrieven, gidsen, brochures, advertenties en/of social-media van ons of onze klanten. Foto’s en video’s kunnen in de Verenigde Staten verwerkt worden (o.a. door YouTube van Google).

Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is ons gerechtvaardigd belang om foto’s/video’s te kunnen delen voor journalistieke doeleinden en voor het vergroten van onze naamsbekendheid en/of de naamsbekendheid van het congres of de klant. De inbreuk op uw privacy wordt zoveel mogelijk beperkt door u op voorhand hierover te informeren en u de mogelijkheid te geven bezwaar te maken tegen de verwerking. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking, zullen wij de foto’s/video’s online waar mogelijk verwijderen en offline het gebruik daarvan staken.

J. Nieuwsbrieven
Als u zich voor een congres registreert, dan verwerken wij uw e-mailadres om u updates te kunnen sturen over de volgende editie van het betreffende congres. U kunt uzelf afmelden door gebruik te maken van de uitschrijfknop onderaan elke update. Onze verwerkingsgrond is ons gerechtvaardigd belang om u te kunnen attenderen over de volgende editie van het door u bijgewoonde congres. Wij ontvangen uw e-mailadres van u. Indien u gebruik maakt van de opt-out mogelijkheid, kunnen wij u nog steeds communicatie sturen die noodzakelijk is voor de editie van het congres waarvoor u zich heeft aangemeld.

3.3 Werknemers of contactpersonen van congressponsoren en klanten
K. Administratieverplichtingen
Indien u of uw werkgever onze dienstverlening gebruikt, dan kan het zijn dat u financiële transacties met ons verricht. In dergelijke gevallen zijn wij wettelijk verplicht om facturen en onze financiële administratie te bewaren. Onze verwerkingsgrond is dan ook onze wettelijke verplichting. We verwerken de volgende persoonsgegevens tot 7 jaar na het jaar waarin de transactie heeft plaatsgevonden. De gegevens worden door u verstrekt.
• naam (werkgever)
• adres (werkgever)
• btw-identificatienummer
• factuurgegevens

Wij delen deze persoonsgegevens met onze accountant om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

L. Het bezoeken van congressen en evenementen
Indien u een van onze congressen bezoekt, dan verwerken wij uw persoonsgegevens om dit mogelijk te maken. Onze verwerkingsgrond is het uitvoeren van een overeenkomst die u met ons gesloten heeft of die u met uw werkgever gesloten heeft. We verwerken de volgende persoonsgegevens tot 2 jaar nadat het congres of evenement heeft plaatsgevonden. Welke persoonsgegevens precies verwerkt worden hangt af van het congres dat u bijwoont. Per congres geven wij aan welke informatie wij van uw nodig hebben. De gegevens worden door u verstrekt.
• naam
• adres
• privé en/of zakelijk e-mailadres (o.a. voor het opnemen van contact en communiceren over de dienstverlening)
• telefoonnummer (werk en/of privé)
• werkgever
• dieetwensen
• registratienummer
• lidmaatschapsnummer van uw vereniging (bij kortingsregelingen)
• alle overige persoonsgegevens die aan ons worden verschaft in het kader van onze dienstverlening
• overige persoonsgegevens die u verstrekt bij het opnemen van contact met PCO

Het kan zijn dat uw naam opgeslagen wordt in Dropbox. Dropbox slaat haar gegevens op in de Verenigde Staten.

Om onze dienstverlening te kunnen leveren, kunnen wij bovenstaande gegevens delen met de volgende partijen die zelfstandig als verwerkingsverantwoordelijke optreden indien u van de betreffende dienstverlening gebruik maakt en slechts voor zover dat noodzakelijk is voor een adequate dienstverlening:
- hotels en boekingskantoren: NAW gegevens, emailadres
- cateraars: naam en eventuele dieetwensen
- onze klant, degene die het congres organiseert: NAW gegevens, e-mailadres, lidmaatschapsnummer, registratienummer
- standbouwbedrijven (alleen indien u contactpersoon van een congressponsor bent): NAW gegevens, emailadres, telefoonnummer en BTW nummer

M. Het verbeteren van onze dienstverlening
Om onze dienstverlening te verbeteren, verwerken wij de hieronder genoemde persoonsgegevens tot 2 jaar na het verzamelen daarvan indien u meedoet aan onze evaluatie. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is ons gerechtvaardigd belang om de dienstverlening te kunnen verbeteren. De inbreuk op uw privacy wordt zoveel mogelijk beperkt door slechts beperkt gegevens te verwerken en doordat het meedoen aan de evaluatie vrijwillig is.
• naam
• e-mailadres
• (overige) ingevulde informatie bij het evaluatieformulier

N. Foto’s en video’s van evenementen
Op congressen kunnen foto’s en/of video’s gemaakt worden. Deze foto’s/video’s kunnen gebruikt worden op openbare websites van ons of onze klanten als illustratie of in nieuwsitems, verslagen, rapportages, nieuwsbrieven, gidsen, brochures, advertenties en/of sociale media van ons of onze klanten. Foto’s en video’s kunnen in de Verenigde Staten verwerkt worden (o.a. door YouTube van Google).

Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is ons gerechtvaardigd belang om foto’s/video’s te kunnen delen voor journalistieke doeleinden en voor het vergroten van onze naamsbekendheid en/of de naamsbekendheid van het congres of de klant. De inbreuk op uw privacy wordt zoveel mogelijk beperkt door u op voorhand hierover te informeren en u de mogelijkheid te geven bezwaar te maken tegen de verwerking. Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking, zullen wij de foto’s/video’s online waar mogelijk verwijderen en offline het gebruik daarvan staken.

4. Delen van persoonsgegevens
4.1 Verwerkingen door verwerkers
Wij kunnen anderen vragen om te helpen bij het verlenen van onze diensten. Het kan voorkomen dat deze derden hierdoor uw persoonsgegevens verwerken. Deze derden worden in deze privacyverklaring verder “verwerkers” genoemd. Met deze verwerkers sluiten wij verwerkersovereenkomsten, waarin we afspreken dat zij uw persoonsgegevens alleen mogen verwerken ten behoeve van onze dienstverlening.

Wij maken gebruik van de volgende soorten verwerkers:
• opslag van (persoons)gegevens en database beheer en onderhoud (Dropbox);
• onderzoeksbureaus en analytische software om onze dienstverlening te verbeteren (o.a. privacy-vriendelijk ingesteld Google Analytics waardoor geen persoonsgegevens met Google gedeeld worden);
• beheerders van evaluatieformulieren;
• software voor bestandsoverdracht (WeTransfer);
• appontwikkelaars;
• hosting provider(s), en;
• beheerders van video’s en opslag daarvan (YouTube).

In sommige gevallen kan de verwerker uw persoonsgegevens namens ons verzamelen.
Als u zelf aanvullende informatie aan deze verwerkers verstrekt buiten onze dienstverlening om, dan zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk. Informeert u uzelf over de verwerker en zijn bedrijf, voordat u uw persoonsgegevens verstrekt.

4.2 Delen met uw toestemming
Wij kunnen ook persoonsgegevens delen met anderen als u ons daarvoor toestemming geeft. We kunnen bijvoorbeeld met andere partijen samenwerken om u specifieke diensten of aanbiedingen aan te bieden. Als u zich inschrijft voor deze diensten of marketingaanbiedingen, dan kunnen wij uw naam of contactgegevens verstrekken als die nodig zijn om die dienst te verlenen of contact met u op te nemen.

4.3 Onze wettelijke verantwoordelijkheid
Wij mogen ook persoonsgegevens met derden delen indien dit:
1. redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
2. nodig is om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten;
3. nodig is om op eventuele (juridische) aanspraken te reageren;
4. nodig is om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het publiek te beschermen;
5. nodig is om onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van de diensten.

Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen indien een overheidsinstantie een verzoek doet dat betrekking heeft op uw persoonsgegevens, tenzij de wet dit verbiedt.

4.4 Fusie of verkoop (deel) van de onderneming
Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens openbaar maken, delen of overdragen als wij (een gedeelte van) ons bedrijf overdragen. Voorbeelden hiervan zijn (onderhandelingen over) een fusie, verkoop van onderdelen van de onderneming of het verkrijgen van financiering. Wij zullen uiteraard proberen de impact voor u zoveel mogelijk te beperken door persoonsgegevens alleen over te dragen als dat noodzakelijk is en waar mogelijk te anonimiseren of pseudonimiseren.

5. Bescherming van persoonsgegevens
Wij vinden het belangrijk om uw persoonsgegevens zorgvuldig te behandelen en beveiligingen. Wij hebben daarom passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij hebben in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
- We hebben fysieke en elektronische maatregelen ingevoerd die zijn ontworpen om onbevoegde toegang, verlies of misbruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
- Transmissie van gevoelige informatie of persoonsgegevens van en naar ons is versleuteld.
- Waar redelijkerwijs mogelijk worden back-ups van persoonsgegevens gemaakt.
- Gevoelige informatie wordt versleuteld opgeslagen als dat mogelijk is en de database is niet extern benaderbaar.
- Kwetsbaarheden in de software worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk aangepakt en servers en software worden frequent van veiligheidsupdates voorzien.

Wij willen u er wel graag op wijzen dat absolute veiligheid voor het verzenden van persoonsgegevens via het internet of het opslaan van persoonsgegevens niet altijd gegarandeerd kan worden.

6. Links naar sites van derden
Onze websites en applicaties kunnen links bevatten naar andere websites en diensten. Websites en diensten van derden kunnen informatie over u bijhouden. We hebben geen controle over deze sites of hun activiteiten. Als u uw persoonsgegevens verstrekt aan derden, dan zijn wij hierbij niet betrokken. In dat geval is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het privacybeleid van deze partijen en de manier waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij raden u aan om hun privacy- en beveiligingspraktijken en hun beleid te bestuderen voordat u persoonsgegevens aan ze verstrekt.

7. Uw rechten
U hebt als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. De rechten die we hieronder beschrijven zijn geen absolute rechten. Wij zullen altijd bekijken of wij redelijkerwijs aan uw verzoek kunnen voldoen. Indien wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, u buitensporig veel of kennelijk ongegronde verzoeken indient of dit ten koste zou gaan van de privacy van anderen, kunnen wij uw verzoek weigeren. Als we een verzoek weigeren, laten we u dat weten en leggen we de redenen uit.

Recht van toegang
U hebt het recht om op te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook kan u ons vragen inzicht te geven in de verwerkingsgronden, relevante categorieën persoonsgegevens, de (categorieën van) ontvangers van persoonsgegevens, de bewaartermijn, de bron van de gegevens en het al dan niet gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming.
U kunt ook een kopie opvragen van uw persoonsgegevens die wij verwerken. Wilt u extra exemplaren? Dan kunnen wij hiervoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Recht op rectificatie
Indien de door ons van u verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kan u ons verzoeken de persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen.
Als wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de partijen aan wie wij informatie verstrekken, informeren.

Recht op gegevensverwijdering
Wilt u niet langer dat wij bepaalde persoonsgegevens over u verwerken? Dan kunt u ons verzoeken bepaalde (of alle) persoonsgegevens over u te verwijderen. Of we gegevens verwijderen, hangt af van de verwerkingsgrond. Gegevens die wij verwerken op grond van een wettelijke verplichting of ter uitvoering van de overeenkomst verwijderen wij alleen als de persoonsgegevens niet meer nodig zijn. Als we gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang, zullen we gegevens alleen verwijderen als uw belang zwaarder weegt dan het onze. Wij zullen deze beoordeling maken. Als wij de gegevens verwerken op basis van toestemming, verwijderen wij de gegevens alleen als u uw toestemming intrekt. Hebben we per ongeluk gegevens verwerkt of vereist een specifieke wet dat we gegevens verwijderen? Dan verwijderen wij de gegevens. Indien de gegevens noodzakelijk zijn voor de beslechting van een juridische procedure of een (juridisch) geschil, zullen wij de persoonsgegevens pas verwijderen na afloop van de procedure of het geschil.
Als wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover redelijkerwijs mogelijk, de partijen aan wie wij informatie verstrekken, informeren.

Beperking van verwerking
Indien u de juistheid van door ons verwerkte persoonsgegevens betwist, indien u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig hebben verwerkt, indien wij de gegevens niet langer nodig hebben of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, kunt u ons ook verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld gedurende de tijd dat wij uw geschil of bezwaar moeten beoordelen, of als al duidelijk is dat er geen rechtsgrond meer is voor verdere verwerking van die persoonsgegevens, maar u er toch belang bij hebt dat wij de persoonsgegevens niet verwijderen gegevens. Indien wij op uw verzoek de verwerking van uw persoonsgegevens beperken, kunnen wij die gegevens alsnog gebruiken voor de beslechting van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Op uw verzoek kunnen wij de gegevens die wij automatisch verwerken ter uitvoering van de overeenkomst of op basis van uw toestemming, overdragen aan u of een andere door u aangewezen partij. U kunt een dergelijk verzoek met redelijke tussenpozen doen.
Geautomatiseerde individuele besluitvorming
Wij nemen geen besluiten uitsluitend op basis van geautomatiseerde verwerkingen waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of die u anderszins in aanmerkelijke mate treffen.

Recht op beperking van de verwerking en intrekking van toestemming
Als wij gegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Als wij gegevens verwerken op basis van uw toestemming, kan u die toestemming intrekken. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de relevante verwerkingsdoeleinden hierboven.

Uw rechten uitoefenen
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het mailadres zoals hieronder opgenomen bij de contactgegevens.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u bij een schriftelijk verzoek tot inzage, rectificatie of verwijdering vragen om u adequaat te identificeren.
Wij streven ernaar uw verzoek, klacht of bezwaar binnen een maand af te handelen. Indien het niet mogelijk is om binnen een maand een besluit te nemen, zullen wij u informeren over de redenen voor de vertraging en het tijdstip waarop het besluit naar verwachting zal worden genomen (uiterlijk 3 maanden na ontvangst).

Autoriteit Persoonsgegevens
Hebt u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u uiteraard graag verder. Komen wij er samen niet uit, dan hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u contact opnemen via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl 

8. Contact
Als u vragen, problemen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@pcopartners.nl